WITAMY NA STRONIE INTERNETOWEJ CECHU RZEMIOSŁ MOTORYZACYJNYCH W ŁODZI

CECH RZEMIOSŁ MOTORYZACYJNYCH W ŁODZI JEST DOBROWOLNA ORGANIZACJĄ  SAMORZĄDU GOSPODARCZEGO RZEMIOSŁA.
W ROZUMIENIU USTAWY  PRAWO DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ
(DZ.U. Z 1999 ROKU R. 101, POZ. 1178 ZE ZM.)
CECH JEST TERENOWĄ STRUKTURĄ ZWIĄZKU RZEMIOSŁA POLSKIEGO, POSIADA OSOBOWOŚĆ PRAWNĄ I DZIAŁA NA PODSTAWIE USTAWY O RZEMIOŚLE Z.
(DZ.U. Z 22 MARCA 1989 ROKU NR. 17, POZ. 92 ZE ZM.)
TEREN DZIAŁANIA OBEJMUJE WOJEWÓDZTWO ŁÓDZKIE

CELEM CECHU JEST:

  1. OCHRONA PRAW I REPREZENTOWANIE INTERESÓW CZŁONKÓW WOBEC ORGANÓW WŁADZY ADMINISTRACJII PAŃSTWOWEJ, ORGANAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO, SĄDÓW, URZĘDÓW I INSTYTUCJI
  2. DZIAŁALNOŚĆ SPOŁECZNO- ORGANIZACYJNA, KULTURALNA , OŚWIATOWA, SOCJALNA I GOSPODARCZA
  3. UTRWALEIE WIĘZI ŚRODOWISKOWEJ, POSTAW ZGODNYCH Z ZASADAMI ETYKI I GODNOŚCI ZAWODOWEJ POLSKIEGO RZEMIEŚLNIKA
  4. WYKONYWANIE NA PODSTAWIE UPOWAŻNIENIA IZBY RZEMIEŚLNICZEJ W ŁODZI, W KTÓREJ  CECH JEST ZRZESZONY , ZADAŃ Z ZAKRESU NADZORU NAD PRZEBIEGIEM PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO W RZEMIOŚLEPRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH ZATRUDNIONYCH W PRZEDSIĘBIORSTWACH PROWADZONYCH PRZEZ CZŁONKÓW CECHU

AKTUALNOŚCI

Nauka zawodu na czeladnika 03/07/2015

UCZNIOWIE CHCĄCY UCZYĆ SIĘ W NASZYCH ZAKŁADACH RZEMIEŚLNICZYCH , POWINNI WSTAWIĆ SIĘ Z JEDNYM Z OPIEKUNÓW PRAWNYCH A TAKŻE MIEĆ ZE SOBĄ:

*BADANIA LEKARSKIE,

*PESEL,

*DOWÓD OSOBISTY OPIEKUNA,

*ŚWIADECTWO UKOŃCZENIA GIMNAZJUM

*BĄDŹ ZAŚWIADCZENIE Z GIMNAZJUM,

Więcej